افزودن شماره شبا

برای ثبت برداشت ریالی در صرافی پینگی لازم است قبل از اقدام حتما شماره شبا خود را در سایت ثبت کنید. کلیه برداشت های ریال...

تیم پینگی
503 تعداد بازدید
10 دی 1400 | 12:59

افزودن شماره شبا

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 0 دقیقه

برای ثبت برداشت ریالی در صرافی پینگی لازم است قبل از اقدام حتما شماره شبا خود را در سایت ثبت کنید.

کلیه برداشت های ریالی از طریق شبا انجام شده و فقط به شماره حساب هایی تایید شده ارسال می گردد. لازم به ذکر است برداشت ریالی منطبق با سیکل شبا انجام میشود. برای بررسی زمان دقیق واریز یا سیکل شبا حتما به صفحه کارمزد ها مراجعه کرده و از قسمت "زمان اجرای تسویه ریالی طبق سیکل پایا بانک مرکزی" زمان مشخص را مشاهده نمایید.

مطالعه ی بیشتر

برای ثبت برداشت ریالی در صرافی پینگی لازم است قبل از اقدام حتما شماره شبا خود را در سایت ثبت کنید.

کلیه برداشت های ریالی از طریق شبا انجام شده و فقط به شماره حساب هایی تایید شده ارسال می گردد. لازم به ذکر است برداشت ریالی منطبق با سیکل شبا انجام میشود. برای بررسی زمان دقیق واریز یا سیکل شبا حتما به صفحه کارمزد ها مراجعه کرده و از قسمت "زمان اجرای تسویه ریالی طبق سیکل پایا بانک مرکزی" زمان مشخص را مشاهده نمایید.

اشتراک گذاری : دانلود :