خرید سریع
بازار معاملاتی ارز دیجیتال پینگی

قیمت لحظه ای ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار بیشترین سهم از بازار را دارند. در لیست زیر قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال و اطلاعات 200 ارز دیجیتال لیست شده در صرافی پینگی را به تومان و تتر می بینید.

ارز قیمت به تومان قیمت به تتر تغییر 24 ساعته %24h تغییر 1 ساعته %1h
ارز FileCoin
فایل کوین FileCoin
تومان
$
بزودی لیست میشود
635,016,558 تومان
$17,196.072 2.12 میلیارد تومان
0.266% خرید/ فروش
47,224,491 تومان
$1,278.826 1.94 میلیارد تومان
0.344% خرید/ فروش
قیمت ارز تتر
تتر - % USDT
36,928 تومان
$1 8.52 میلیارد تومان
0.076% خرید/ فروش
قیمت ارز ترون
ترون - % TRX
2,020 تومان
$0.054701 3.19 میلیارد تومان
0.198% خرید/ فروش
قیمت ارز شیبا
شیبا - % SHIB
0.34155187 تومان
$0.000009 1.51 میلیارد تومان
0.076% خرید/ فروش
قیمت ارز چیلیز
چیلیز - % CHZ
5,666 تومان
$0.153434 200.26 میلیون تومان
0.318% خرید/ فروش
10,654,048 تومان
$288.509 2.7 میلیارد تومان
-0.603% خرید/ فروش
11,544 تومان
$0.312608 947.42 میلیون تومان
0.026% خرید/ فروش
502,847 تومان
$13.617 183.97 میلیون تومان
-0.146% خرید/ فروش
قیمت ارز دای
دای - % DAI
36,769 تومان
$0.995694 2.6 میلیارد تومان
-0.027% خرید/ فروش
قیمت ارز دوج
دوج - % DOGE
3,631 تومان
$0.098326 436.28 میلیون تومان
0% خرید/ فروش
قیمت ارز مانا
مانا - % MANA
14,668 تومان
$0.397205 366.32 میلیون تومان
0.095% خرید/ فروش
قیمت ارز ماتیک
ماتیک - % MATIC
34,121 تومان
$0.923987 1.26 میلیارد تومان
0.797% خرید/ فروش
قیمت ارز سند
سند - % SAND
21,835 تومان
$0.591286 504.29 میلیون تومان
0.087% خرید/ فروش
قیمت ارز انجین
انجین - % ENJ
11,290 تومان
$0.305730 315.85 میلیون تومان
0.186% خرید/ فروش
قیمت ارز بلاک
بلاک - % BLOK
83 تومان
$0.002236 147.86 میلیون تومان
-0.891% خرید/ فروش
قیمت ارز آیوتا
آیوتا - % IOTA
7,761 تومان
$0.210166 245.62 میلیون تومان
1.392% خرید/ فروش
قیمت ارز گالا
گالا - % GALA
976 تومان
$0.026419 102.11 میلیون تومان
1.72% خرید/ فروش
قیمت ارز آواکس
آواکس - % AVAX
494,993 تومان
$13.404 209.71 میلیون تومان
0.144% خرید/ فروش
قیمت ارز اتم
اتم - % ATOM
361,556 تومان
$9.790836 108.5 میلیون تومان
-0.797% خرید/ فروش
قیمت ارز پنکیک
پنکیک - % CAKE
146,826 تومان
$3.976007 63.8 میلیون تومان
-0.012% خرید/ فروش
299,940 تومان
$8.122292 89.97 میلیون تومان
0.178% خرید/ فروش
6.43001814 تومان
$0.000174 742.31 میلیون تومان
1.114% خرید/ فروش
8,909 تومان
$0.241253 269.71 میلیون تومان
0.853% خرید/ فروش
قیمت ارز ریپل
ریپل - % XRP
14,502 تومان
$0.392710 184.5 میلیون تومان
0.641% خرید/ فروش
706,106 تومان
$19.121 186.18 میلیون تومان
-0.584% خرید/ فروش
2,887,239 تومان
$78.186 303.93 میلیون تومان
0.881% خرید/ فروش
3,154 تومان
$0.085409 123.69 میلیون تومان
0.063% خرید/ فروش
قیمت ارز تتا
تتا - % THETA
32,092 تومان
$0.869042 93.46 میلیون تومان
-0.502% خرید/ فروش
قیمت ارز تزوس
تزوس - % XTZ
36,928 تومان
$1 72.59 میلیون تومان
0.179% خرید/ فروش
536 تومان
$0.014520 121.62 میلیون تومان
0.041% خرید/ فروش
قیمت ارز ایاس
ایاس - % EOS
38,308 تومان
$1.037370 126.8 میلیون تومان
0% خرید/ فروش
199,436 تومان
$5.400672 184.38 میلیون تومان
0.155% خرید/ فروش
819 تومان
$0.022169 229.55 میلیون تومان
-0.479% خرید/ فروش
8,260 تومان
$0.223679 239.46 میلیون تومان
-0.63% خرید/ فروش
1,694,976 تومان
$45.899 678.45 میلیون تومان
0.535% خرید/ فروش
قیمت ارز لونا
لونا - % LUNA
61,306 تومان
$1.660149 64.95 میلیون تومان
0.098% خرید/ فروش
821 تومان
$0.022234 101.97 میلیون تومان
-0.139% خرید/ فروش
قیمت ارز هلیوم
هلیوم - % HNT
81,693 تومان
$2.212224 81.94 میلیون تومان
0.793% خرید/ فروش
43,064 تومان
$1.166161
خرید/ فروش
59,334 تومان
$1.606748
خرید/ فروش
151 تومان
$0.004076
خرید/ فروش
43,314 تومان
$1.172931
خرید/ فروش
94 تومان
$0.002534
خرید/ فروش
قیمت ارز آنکر
آنکر - % ANKR
766 تومان
$0.020756
خرید/ فروش
16,419 تومان
$0.444622
خرید/ فروش
108 تومان
$0.002915
خرید/ فروش
0.02509645 تومان
$0.000001
خرید/ فروش
24,214 تومان
$0.655708
خرید/ فروش
قیمت ارز بیبی دوج
بیبی دوج - % BABYDOGE
0.000040 تومان
$0.000000
خرید/ فروش
0.01286055 تومان
$0.000000
خرید/ فروش
قیمت ارز وینک
وینک - % WIN
3.25114761 تومان
$0.000088
خرید/ فروش
قیمت ارز گراف
گراف - % GRT
2,435 تومان
$0.065939
خرید/ فروش
قیمت ارز اوه
اوه - % AAVE
2,309,735 تومان
$62.547
خرید/ فروش
224,280 تومان
$6.073440
خرید/ فروش
257,228 تومان
$6.965663
خرید/ فروش
48,919 تومان
$1.324713
خرید/ فروش
قیمت ارز میکر
میکر - % MKR
22,686,756 تومان
$614.351
خرید/ فروش
23,930 تومان
$0.648018
خرید/ فروش
قیمت ارز کوانت
کوانت - % QNT
4,505,216 تومان
$122
خرید/ فروش
قیمت ارز هولو
هولو - % HOT
63 تومان
$0.001698
خرید/ فروش
قیمت ارز دار
دار - % DAR
4,887 تومان
$0.132339
خرید/ فروش
قیمت ارز وایلد
وایلد - % WILD
8,313 تومان
$0.225114
خرید/ فروش
16,966 تومان
$0.459435
خرید/ فروش
0.09919651 تومان
$0.000003
خرید/ فروش
4,548 تومان
$0.123159
خرید/ فروش
قیمت ارز یوفو
یوفو - % UFO
0.04923086 تومان
$0.000001
خرید/ فروش
قیمت ارز رندر
رندر - % RNDR
19,060 تومان
$0.516140
خرید/ فروش
1,400,362 تومان
$37.921
خرید/ فروش
قیمت ارز آلیس
آلیس - % ALICE
48,257 تومان
$1.306786
خرید/ فروش
52,419 تومان
$1.419492
خرید/ فروش
7,665 تومان
$0.207566
خرید/ فروش
1,652,670 تومان
$44.754
خرید/ فروش
7.63900956 تومان
$0.000207
خرید/ فروش
قیمت ارز اوما
اوما - % UMA
58,791 تومان
$1.592044
خرید/ فروش
قیمت ارز سوایپ
سوایپ - % SXP
8,953 تومان
$0.242445
خرید/ فروش
قیمت ارز ونوس
ونوس - % XVS
145,507 تومان
$3.940289
خرید/ فروش
قیمت ارز آمپ
آمپ - % AMP
126 تومان
$0.003423
خرید/ فروش
9,002 تومان
$0.243772
خرید/ فروش
143,968 تومان
$3.898614
خرید/ فروش
قیمت ارز یرن
یرن - % YFI
259,946,249 تومان
$7,039.272
خرید/ فروش
قیمت ارز بنکور
بنکور - % BNT
12,893 تومان
$0.349139
خرید/ فروش
قیمت ارز رالی
رالی - % RLY
361 تومان
$0.009771
خرید/ فروش
قیمت ارز اودیوس
اودیوس - % AUDIO
5,645 تومان
$0.152865
خرید/ فروش
69,924 تومان
$1.893523
خرید/ فروش
0.01726254 تومان
$0.000000
خرید/ فروش
4,503 تومان
$0.121940
خرید/ فروش
قیمت ارز اسکیل
اسکیل - % SKL
940 تومان
$0.025453
خرید/ فروش
قیمت ارز جاست
جاست - % JST
839 تومان
$0.022724
خرید/ فروش
222,229 تومان
$6.017900
خرید/ فروش
8,336 تومان
$0.225737
خرید/ فروش
قیمت ارز پرپ
پرپ - % PERP
17,114 تومان
$0.463442
خرید/ فروش
109 تومان
$0.002947
خرید/ فروش
قیمت ارز اوشن
اوشن - % OCEAN
5,583 تومان
$0.151186
خرید/ فروش
قیمت ارز رن
رن - % REN
3,081 تومان
$0.083433
خرید/ فروش
907 تومان
$0.024565
خرید/ فروش
503,623 تومان
$13.638
خرید/ فروش
133 تومان
$0.003610
خرید/ فروش
922 تومان
$0.024973
خرید/ فروش
قیمت ارز ترایب
ترایب - % TRIBE
7,690 تومان
$0.208243
خرید/ فروش
59,606 تومان
$1.614114
خرید/ فروش
3,775 تومان
$0.102226
خرید/ فروش
3,836 تومان
$0.103878
خرید/ فروش
3,447 تومان
$0.093344
خرید/ فروش
قیمت ارز کوین98
کوین98 - % C98
8,480 تومان
$0.229636
خرید/ فروش
144,237 تومان
$3.905898
خرید/ فروش
150 تومان
$0.004065
خرید/ فروش
5,442 تومان
$0.147368
خرید/ فروش
117,706 تومان
$3.187446
خرید/ فروش
6,388 تومان
$0.172985
خرید/ فروش
قیمت ارز اربز
اربز - % ORBS
889 تومان
$0.024080
خرید/ فروش
قیمت ارز انکور
انکور - % ANC
1,911 تومان
$0.051749
خرید/ فروش
264,997 تومان
$7.176045
خرید/ فروش
قیمت ارز گولم
گولم - % GLM
7,982 تومان
$0.216150
خرید/ فروش
قیمت ارز استورج
استورج - % STORJ
11,739 تومان
$0.317889
خرید/ فروش
3,068 تومان
$0.083081
خرید/ فروش
قیمت ارز متیس
متیس - % METIS
647,479 تومان
$17.534
خرید/ فروش
قیمت ارز هیرو
هیرو - % HERO
139 تومان
$0.003761
خرید/ فروش
قیمت ارز لوسکو
لوسکو - % LYXE
194,751 تومان
$5.273803
خرید/ فروش
2,700 تومان
$0.073115
خرید/ فروش
14,190 تومان
$0.384261
خرید/ فروش
81,719 تومان
$2.212928
خرید/ فروش
4,381 تومان
$0.118636
خرید/ فروش
52,691 تومان
$1.426858
خرید/ فروش
0.00413375 تومان
$0.000000
خرید/ فروش
14,954 تومان
$0.404950
خرید/ فروش
3,071 تومان
$0.083162
خرید/ فروش
31,363 تومان
$0.849301
خرید/ فروش
10,826 تومان
$0.293165
خرید/ فروش
618,465 تومان
$16.748
خرید/ فروش
3,403 تومان
$0.092152
خرید/ فروش
قیمت ارز بتا
بتا - % BETA
2,653 تومان
$0.071843
خرید/ فروش
1,920 تومان
$0.051993
خرید/ فروش
قیمت ارز بِیک
بِیک - % BAKE
6,463 تومان
$0.175016
خرید/ فروش
3,208 تومان
$0.086872
خرید/ فروش
قیمت ارز سان
سان - % SUN
209 تومان
$0.005667
خرید/ فروش
39,664 تومان
$1.074090
خرید/ فروش
قیمت ارز تایتان
تایتان - % TITAN
2,966 تومان
$0.080318
خرید/ فروش
184 تومان
$0.004973
خرید/ فروش
1,915,995 تومان
$51.885
خرید/ فروش
قیمت ارز چِین
چِین - % XCN
1,444 تومان
$0.039103
خرید/ فروش
164,495 تومان
$4.454479
خرید/ فروش
2,465 تومان
$0.066752
خرید/ فروش
13,599 تومان
$0.368257
خرید/ فروش
قیمت ارز متال
متال - % MTL
26,812 تومان
$0.726062
خرید/ فروش
36,660 تومان
$0.992743
خرید/ فروش
66,926 تومان
$1.812338
خرید/ فروش
33,232 تومان
$0.899913
خرید/ فروش
قیمت ارز بجر
بجر - % BADGER
89,166 تومان
$2.414591
خرید/ فروش
41,161 تومان
$1.114628
خرید/ فروش
قیمت ارز ایدکس
ایدکس - % IDEX
1,742 تومان
$0.047173
خرید/ فروش
3,275 تومان
$0.088686
خرید/ فروش
قیمت ارز آگر
آگر - % REP
192,981 تومان
$5.225872
خرید/ فروش
قیمت ارز هدرا
هدرا - % HBAR
1,753 تومان
$0.047471
خرید/ فروش
98,827 تومان
$2.676208
خرید/ فروش
bitcoin bitcoin

نحوه تعیین قیمت ارز دیجیتال در صرافی ها

قیمت ارز دیجیتال در ایران منطبق با قیمت دلار در ایران و معادل قیمت ارزهای جهانی است. با توجه به اینکه پایه معاملات در تمامی صرافی های بین المللی تتر است. بنابراین قیمت لحظه ای ارز دیجیتال در صرافی های ایرانی از ضرب قیمت جهانی رمز ارزها به تتر در معادل قیمت تتر به ریال بدست می آید.

ر خلاف تصور عموم قیمت تتر معادل قیمت دلار نقدی یا نرخ دلار اعلام شده از بانک مرکزی نیست. بلکه قیمت تتر بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود. و عموما بین ۳ تا ۷ درصد با قیمت دلار نقدی تفاوت دارد. لازم به ذکر است قیمت ارز دیجیتال در پینگی بسیار به معادل قیمت جهانی نزدیک است که در ادامه با توضیحات بیشتر متوجه این روند خواهید شد.

چرا قیمت لحه ای ارز دیجیتال در هر صرافی متفاوت است؟

همانطور که گفته شد قیمت ارزهای دیجیتال بر اساس عرضه و تقاضا در صرافی ها تعیین می شود. درر صرافی های P2P افراد با درج سفارش در قیمت دلخواه میتوانند تعیین کنند که یک ارز را روی چه مبلغی خریداری و یا به فروش می رسانند. در صورتی که معامله ای در قیمت تعیین شده توسط آن ها انجام شودُ‌قیمت ارز در آن لحظه معادل با آخرین معامله انجام شده نمایش داده میشود. تفاوت قیمت صرافی ها بحث آربیتراژ گیری را به وجود آورده که بسیاری از این فرصت برای کسب سود استفاده می کنند.

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

تا امروز، تعداد 4991 ارز دیجیتال در 405 صرافی مختلف در حال معامله هستند. که از این تعداد 789 عدد کوین و 1383 عدد آن توکن است. پیش بینی می شود تعداد کابران فعال در بازار ارز دیجیتال از سال 2022 تا سال 2030 به تعداد 1 بیلیون نفر برسد.ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم اکنون حدود 1 ترلیون دلار است.

فول نود مجهز به فول نود اختصاصی
قیمت برخط قیمت ارز دیجیتال معادل جهانی
کیف‌پول اختصاصی دارای کیف ‌پول اختصاصی
مجهز به AMM مجهز به AMM (بازار ساز اتوماتیک)
صرافی ارز دیجیتال پینگی
راهنمای ترید

چگونه می تونم با استفاده از پینگی، ارز دیجیتال بخرم، بفروشم یا ترید کنم ؟

arrow ثبت نام
arrow
arrow احراز هویت
arrow
arrow واریز ریال
arrow
arrow انجام معامله
فول نود اتریوم
فول نود یو اس دی سی
فول نود آگر
فول نود هدرا

آخرین ارزهای جدید

.ما به صورت مدام ارز های جدید را لیست می کنیم