تغییر شماره موبایل

در صورت نیاز به تغییر شماره موبایلی که با آن در صرافی پینگی ثبت نام کردید میتوانید با انجام مراحل زیر شماره موبایل خود ر...

تیم پینگی
501 تعداد بازدید
10 دی 1400 | 12:59

تغییر شماره موبایل

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 0 دقیقه

در صورت نیاز به تغییر شماره موبایلی که با آن در صرافی پینگی ثبت نام کردید میتوانید با انجام مراحل زیر شماره موبایل خود را تغییر دهید.

مطالعه ی بیشتر

در صورت نیاز به تغییر شماره موبایلی که با آن در صرافی پینگی ثبت نام کردید میتوانید با انجام مراحل زیر شماره موبایل خود را تغییر دهید.

اشتراک گذاری : دانلود :