علت محدودیت 72 ساعته برداشت رمز ارزی چیست؟

این مسئله بنابر دستور پلیس فتا رعایت می‌شود. این نهاد، دلیل ایجاد محدودیت ذکرشده را جلوگیری از کلاه‌برداری، پول‌شویی و سوءاستفاده‌های مالی اعلام کرده‌‌ و دستور اکید داده‌است تا تمامی تسویه‌های رمزارزی کاربران پس از ۷۲ ساعت انجام شود.

 پینگی در این محدودیت نقشی ندارد و بابت کندشدن روند تسویه کاربران محترم متاسف است. نامه پلیس فتا  در ادامه پیوست شده است.