افزودن کارت بانکی

جهت انجام عملیات واریز ریالی، می‌توانید از طریق منوی حسابداری و سپس گزینه افزودن کارت/حساب نسبت به اضافه کردن کارت بانکی اقدام نمایید.