واریز ریالی در پینگی

نحوه واریز ریال به کیف پول پینگی 

نسخه ی دسکتاپ
نسخه ی موبایل