تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی است. این شیوه از تحلیل، تمرکز بر داده‌ها و نمودار بازارها داشته و با استفاده از الگوها و متدهای تحلیلی بر پایه ریاضیات و کندل شناسی کار میکند.