اخبار پینگی

کلیه اخبار و اتفاقات در مورد صرافی ارز دیجیتال پینگی اعم از دیدارها از دفتر مراجعه حضوری پینگی در اصفهان، شرکت در نمایشگاه ها، سمینار و یا برگذاری وبینار ها همینطور آپدیت های سرویس و امکانات جدید و اطلاعیه های مهم را مشاهده میکنید.