پولکادات

پولکادات یکی از بهترین سرویس های بلاکچین طراحی شده در فضای کریپتو است که میتواند شبکه های بلاکچین را بهم متصل کند. Polkadot با نماد اختصاری DOT شناخته شده است