آموزش آلت کوین ها

چین لینک چیست؟ – راهنمای کامل Chainlink

خرید و فروش ارزدیجیتال
۰
(۰)

چین لینک یک سرویس غیر متمرکز اوراکل است که با اعطای دسترسی قراردادهای هوشمند به فیدهای داده قابل اعتماد، API ها، پرداخت ها و منابع دیگر، اتصال ارتباط هوشمند را بهبود می‌بخشد.

اساساً، Chainlink یک میان افزار، بین سیستم های درون و بیرون از زنجیره است. با دسترسی قراردادهای هوشمند به منابع خارج از زنجیره ای، چین لینک به آن ها اجازه می‌دهد تا در برابر وقایع دنیای واقعی واکنش نشان دهند و توافق نامه هایی را اجرا کنند که در غیر این صورت به اثبات خارجی عملکرد نیاز دارند.

اکوسیستم Chainlink در اطراف شبکه LINK و توکن LINK ساخته شده است. در ابتدا، راه حل های چین لینک بر روی بلاکچین Ethereum ساخته شده است، اما این شرکت در نظر دارد از تمام زنجیره های اصلی قرارداد هوشمند پشتیبانی کند.

Chainlink چه مشکلی را حل می کند؟

موضوع اتصال قرارداد هوشمند

یکی از برجسته ترین مواردی که فن‌آوری قرارداد هوشمند با آن مواجه است، عدم توانایی در تعامل با منابع در حال اجرا در خارج از شبکه گره ای است که در آن قراردادهای هوشمند اجرا می‌شود.

عدم اتصال، محدودیت هایی را برای توسعه دهندگان قرارداد هوشمند ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، برنامه ای مانند Uber از چندین فید داده (مانند داده های GPS) و خروجی های کلیدی (مانند درگاه های پرداخت) برای ارائه خدمات مناسب برای استفاده روزمره استفاده می‌کند. بدون اتصال مناسب با منابع زنجیره ای مشابه، قراردادهای هوشمند فقط به داده های زنجیره ای محدود می‌شوند. دسترسی به داده های خارجی امکان موج جدیدی از قراردادهای پیشرفته هوشمند و برنامه های غیرمتمرکز را فراهم می‌کند.

در هر صورت، چنین ورودی های خارجی و خروجی هایی به عنوان API و فید داده وجود دارند. بیشتر برنامه های وب و تلفن همراه از آنها استفاده می‌کنند. مسئله مهم Chainlink چگونگی ادغام آن ها در قراردادهای هوشمند به روشی است که بیشترین ارزش را برای کاربران نهایی حفظ کند.

به عبارت دیگر، باید راهی برای ایجاد قراردادهای هوشمند وجود داشته باشد که شامل داده های خارجی قابل اعتماد باشد.

مسئله اتصال نیز برعکس است، زیرا قراردادهای هوشمند نمی‌توانند داده ها را به سیستم های خارج از زنجیره منتقل کنند. اعطای توانایی انتقال اطلاعات به API های مختلف و سیستم های قدیمی توسعه قراردادهای ضد دستکاری آگاه از خارج را تسهیل می‌کند که می‌تواند اقدامات خارج از زنجیره را آغاز کند.

نسخه متمرکز اوراکل

اوراکل عاملی است که اطلاعات ارزشمند و غیرقابل دسترسی از وقایع دنیای واقعی را ارائه می‌دهد.

قبل از اختراع قراردادهای هوشمند، توافق نامه های دیجیتالی در کدی جاسازی شده بودند که می‌توانستند توسط طرف کنترل کننده آن تغییر، فسخ یا حتی حذف شوند. قراردادهای هوشمند در حال تغییر هستند و دوره جدیدی از توافق نامه های غیرمتمرکز، ضد دستکاری، تأیید خودکار و خوداجرا را آغاز می‌کنند که همه طرف ها را ملزم به ارائه طبق وعده داده شده می کنند.

اساساً، الگوی سنتی روابط اعتماد را دوباره تعریف می‌کند، زیرا به هیچ یک از طرفین اعتماد ندارد.

با این حال، اگر یک قرارداد هوشمند با اتکا به یک منبع متمرکز داده اجرا شود، ماهیت غیرمتمرکزسازی از بین می‌رود. همه ی اوراکل های موجود، خدمات متمرکز هستند. استفاده از آن ها نقصی را به وجود می‌آورد که باعث می‌شود قراردادهای هوشمند ایمن تر از توافق نامه های دیجیتال متمرکز سنتی نباشند.

بنابراین، سرانجام زمانی که قراردادهای هوشمند جایگزین توافق نامه های دیجیتال قدیمی شود، به نسخه های تضمین شده از ورودی و خروجی داده ها احتیاج دارند.

چین لینک یک سرویس غیر متمرکز اوراکل است

Chainlink چگونه کار می کند؟

چین لینک از گره های مختلفی برای بدست آوردن داده های درخواستی استفاده می‌کند. آن ها قبل از بازگرداندن داده ها به قرارداد هوشمند، اتفاق نظر ایجاد می‌کنند. به این ترتیب قرارداد هوشمند به یک اورکل متکی نیست. همچنین، گره های Chainlink می‌توانند وظایف بازیابی داده ها را یکبار و حتی چندین بار هم انجام دهند. دریافت داده می‌تواند برنامه ریزی شده باشد، که گره های چین لینک را به نوعی “data feeds” برای قراردادهای هوشمند تبدیل می‌کند.

شبکه Chainlink دارای دو قسمت تعاملی است: جزء درون زنجیره ای (on-chain) و جزء بیرون از زنجیره ای (off-chain).

جزء درون زنجیره ای

مولفه زنجیره ای درونی چین لینک از قراردادهای اوراکل در بلاکچین اتریوم ساخته شده است. آن ها درخواست داده های کاربران را کنترل و پردازش می‌کنند.

هر زمان که برای برخی از داده های خارج از زنجیره قراردادی وجود دارد، آن ها درخواست (قرارداد) را به شبکه Chainlink منتقل می‌کنند، جایی که به یک قرارداد بلاک چین تبدیل می‌شود. سپس، این قراردادهای چین لینک با یک سرویس اورکل مناسب با قرارداد مطابقت دارد. قراردادهای Chainlink از سه قسمت تشکیل شده است: یک قرارداد اعتبار، یک قرارداد تطبیق سفارش و یک قرارداد جمع.

  • قرارداد اعتبار معیارهای عملکرد ارائه دهنده سرویس اوراکل را ثبت می‌کند و سابقه آن را بررسی می‌کند.
  • قرارداد تطبیق سفارش پیشنهاد کاربر را در شبکه ثبت می‌کند، پیشنهادات ارائه دهندگان اوراکل را جمع آوری می‌کند و آنها را با توجه به تجزیه و تحلیل قرارداد اعتبار انتخاب می‌کند.
  • قرارداد جمع آوری تمام پاسخ های ارائه دهندگان اوراکل را جمع آوری می‌کند و پاسخ جمعی نهایی را برای درخواست اصلی بررسی می‌کند.

با استفاده از این قراردادها، واحد زنجیره ای Chainlink یک روند سه مرحله ای را دنبال می‌کند: ۱) انتخاب یک اورکل ۲) گزارش داده ها ۳) نتایج را جمع کنید.

جزء درون زنجیره ای چین لینک

قراردادهای کاربر همچنین می‌تواند به دلیل اطلاعات غلط، مبلغ جریمه ای را در نظر بگیرد. این باعث تشویق ارائه خدمات منصفانه و قابل اعتماد است.

جزء بیرون زنجیره ای

دومین قسمت مهم طراحی Chainlink شامل گره های اورکل خارج از زنجیره است که به شبکه اتریوم متصل می‌شوند.

این گره ها پاسخ هایی که به درخواست های خارجی داده شده را جمع آوری می‌کنند. پاسخ های فردی از طریق چندین مکانیزم اجماع جمع بندی شده و سپس به یک پاسخ جهانی قابل اعتماد و یکپارچه تبدیل شده و به قرارداد تبدیل می‌شوند. داده های جمع آوری شده از طریق Chainlink Core، جزء مهمی که بلاک چین و منابع داده خارج از زنجیره را متصل می‌کند، پردازش می‌شوند. Chainlink Core دستگاهی است که داده های خارج از زنجیره را ترجمه می‌کند و آن ها را به یک اوراکل زنجیره ای می‌فرستد.

گره های خارج از زنجیره با LINK جبران می‌شوند. آن ها همچنین امکان ادغام آداپتورهای خارجی را که توسط توسعه دهندگان برای انجام زیرمجموعه های مختلف نوشته شده اند را فراهم می‌کند و باعث جمع آوری اطلاعات بسیار پربارتر می‌شود.

گره های چین لینک قبلاً در کنار بلاک چین های عمومی و شبکه های سازمانی خصوصی نصب شده اند. وظیفه اصلی شبکه Chainlink ایجاد امکان اجرای آن ها به صورت غیرمتمرکز است.

سرویس اوراکل غیر متمرکز Chainlink

پروتکل های سنتی اوراکل، متمرکز هستند. آن ها یک نقطه شکست بالقوه را برای قراردادهای هوشمند معرفی می‌کنند، که برای اجرای برنامه خود باید به اورکل اعتماد کنند. با این حال، هیچ چیز مانع از دخالت کسی در داده های متمرکز پروتکل اوراکل نمی‌شود و این داده های متمرکز می‌تواند برای دستکاری نتایج مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

چین لینک با آنچه منبع و توزیع اوراکل نامیده می‌شود، سر و کار دارد. توزیع منبع به معنای این است که اوراکل ها می‌توانند داده های خود را از چندین منبع برای حفظ اعتبار تهیه کنند. توزیع اوراکل به این معناست که درخواست های ارائه شده به شبکه Chainlink با چندین اورکل قرارداد، بسته می‌شود.

این سیستم همچنین اعتبار اورکل را حفظ می‌کند، زیرا داده های آن ها با سایر اورکل ها اندازه گیری می‌شود. اگر یک اوراکل شروع به تحمیل انتشار اطلاعات نادرست کند، بلافاصله توسط شبکه مجازات می‌شود و به اعتبار آن لطمه می‌زند (همراه با مجازات های دیگر).

در نتیجه، این شبکه یک رویکرد کاملاً غیرمتمرکز را ارائه می‌دهد که داده های با کیفیت عالی ارائه شده توسط چندین اورکل و توافق سازوکار اجماع را تضمین می‌کند.

چین لینک یک شبکه رسمی غیر متمرکز را ارائه می‌دهد. رویکرد غیر متمرکز اوراکل اتکا به یک منبع واحد داده را محدود می‌کند.

چند دلیل که خدمات غیر متمرکز اوراکل را بسیار ارزشمند می‌کنند عبارتند از:

  • می‌توان برای قراردادهای اوراق بهادار نسل بعدی مانند اوراق قرضه، مشتقات نرخ بهره و سایر توافق نامه هایی که برای اصلاح آخرین قیمت های بازار، نرخ بهره و سایر داده های مرجع نیاز به دسترسی به API دارند، از آن استفاده کرد.
  • می‌توانید قراردادهای هوشمند مالی را که نیاز به دسترسی به داده های سیستم های زنجیره تأمین، گمرک و داده های GPS در مورد حمل و نقل دارند، تأمین مالی کنید.
  • قراردادهای هوشمند بیمه؛ آن ها احتمالاً از فیدهای داده IoT مربوط به وقایع بیمه استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در صورت سرقت، می‌توان درب انبار را قفل کرد یا در صورت آتش سوزی، آن ها می‌توانند آخرین داده ها را از سیستم های تشخیص آتش بازیابی کنند.

تیم چین لینک

Chainlink در ژوئن ۲۰۱۷ توسط شرکت فن‌آوری سان فرانسیسکو SmartContract راه اندازی شد. این پروژه توسط مدیر عامل شرکت سرگئی ناذاروف و CTO استیو الیس رهبری می‌شود. Sergey Nazarov یک کارآفرین سریالی است که به عنوان بنیانگذار SmartContract ،Secure Asset Exchange و CryptoMail که یک سرویس ایمیل غیرمتمرکز است، شناخته شده است. قبل از تأسیس SmartContract، استیو الیس به عنوان مهندس نرم افزار در Pivotal Labs و Secure Asset Exchange کار می‌کرد.

علاوه بر بنیانگذاران، از دسامبر ۲۰۱۸، وب سایت Chainlinks شانزده نفر از اعضا و مشاوران تیم را لیست کرده است.

Chainlink ICO/فروش جمعی

Chainlink ICO در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷ رخ داده است. فروش توکن موفقیت آمیز بود، و تنها در عرض ۲ ساعت به ۳۲ میلیون دلار رسید. با این حال، بدون جنجال هم نبود، زیرا ۲۹ دلار از این ۳۲ میلیون دلار در پیش فروش جمع آوری شد و کمتر از ۱۰ درصد از توکن های فروش عمومی باقی ماند. ۱ LINK تقریبا به قیمت ۰٫۱۱ دلار فروخته شد.

Chainlink ICO/فروش جمعی

این شرکت در کل ۱ میلیارد توکن LINK صادر کرده است. ۳۵٪ از توکن ها برای تشویق اپراتورهای Node بود. ۳۵ درصد دیگر در پیش فروش و فروش عمومی فروخته شد. این شرکت ۳۰٪ از توکن LINK باقیمانده را رزرو می‌کند. آن ها به منظور جبران خسارت، برای توسعه دهندگان و کارکنان پروژه نگهداری می‌شوند پس ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ لینک توکن در گردش است.

توکن چین لینک ( توکن لینک)

LINK یک توکن ERC-20 با قابلیت اضافی “انتقال و تماس” ERC223 است. این اجازه را می‌دهد تا توکن ها در یک معامله واحد پردازش و دریافت شوند.

مزایا ی توکن LINK

توکن LINK در شبکه چین لینک برای جبران عملگرهای نود های چین لینک برای بازیابی داده ها از منابع داده خارجی و تبدیل آن به قالب قابل خواندن بلاک چین، محاسبه خارج از زنجیره و ضمانت های uptime استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اگر شرکتی بخواهد از یک قرارداد هوشمند توسعه یافته از نود Chainlink استفاده کند، آن ها می‌توانند این کار را فقط با توکن های LINK انجام دهند. اپراتور نود چین لینک با توجه به تقاضا برای منبع بیرون زنجیره ای و تأمین اطلاعات مشابه، قیمت نهایی را تعیین می‌کند.

چنین مدلی از استفاده از توکن LINK برخی از استدلال ها را در مورد سودمندی این توکن مطرح کرده است. برخی از مفسران می‌گویند ارزهای دیجیتال دیگر برای پرداخت به اپراتورها مناسب ترند.

چین لینک را از کجا تهیه کنیم؟

از دسامبر ۲۰۱۸، چین لینک (LINK) در لیست این صرافی ها قرار گرفته است:

Binance (جفت شده با BTC ،ETH)

Bithumb  (جفت شده با KRW)

CoinBene (جفت شده با BTC)

Huobi (جفت شده با BTC ،ETH)

Bitrue (جفت شده با BTC ،ETH ،XRP)

Mercatox (جفت شده با BTC ،ETH)

Gate.io (جفت شده با ETH ،USDT)

OKEx (جفت شده با BTC ،ETH ،USDT)

EtherDelta (جفت شده با ETH)

AirSwap (جفت شده با ETH)

IDEX (جفت شده با ETH)

COSS (جفت شده با BTC ،ETH)

تنها صرافی که می‌توانید LINK را با فیات دریافت کنید، صرافی پیشرو کره جنوبی Bithumb است که فقط وون کره جنوبی (KRW) می پذیرد، و فقط ساکنان کره می‌توانند این کار را انجام دهند.

چین لینک را در کجا ذخیره کنیم؟

به عنوان توکن ERC-20 اتریوم، چین لینک را می‌توان در هر کیف پول پشتیبانی کننده از توکن های اتریوم ذخیره کرد. محبوب ترین گزینه ها شامل کیف پول هایی مانند Metamask ،Mist ،MyEtherWallet ،Trezor و Ledger Nano S هستند.

وضعیت فعلی پروژه چین لینک

پیش بینی وضعیت فعلی Chainlink دشوار است زیرا این شرکت هیچ نقشه راه رسمی را منتشر نکرده است.

با این حال، تیم پروژه قبلاً یک شبکه آزمایشی با هفت چین لینک راه اندازی کرده است که به توسعه دهندگان امکان تعامل با BraveNewCoin ،CoinMarketCap ،CryptoCompare Kaiko ،EasyPost ،FlightStats و Chainlink Alarm Clock API را می‌دهد.

در آخرین اخبار به دست آمده، این شرکت پروژه Cornell’s Town Crier را خریداری کرده است، پروژه ای که برای توسعه بیشتر سیستم اوراکل قابل اعتماد استفاده می‌شود.

همچنین، این شرکت دائماً حلقه شرکای خود را گسترش می‌دهد. در اینجا چند شریک برجسته Chainlink را می‌شناسیم:

SWIFT – شبکه بین المللی ارتباطات بین بانکی.

Zeppelin OS – پلتفرمی است که برای قراردادهای هوشمند طراحی شده است.

Wanchain – زیرساختی برای اتصال دارایی های دیجیتال مختلف.

Signal Capital – یک شرکت دارایی خصوصی مستقر در لندن.

Request Network – صرافی ای است که می‌خواهد استاندارد مبادله ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال شود.

Morpheus.Network – یک پلتفرم جهانی و خودکار با زنجیره تامین خدمات کامل با استفاده از فن‌آوری بلاکچین است.

پروژه های مشابه

(Mobius (MOBI : اوراکل هایی را برای کاربردهای مصرف کننده در فروشگاه بومی dApp ایجاد می‌کند.

(Augur (REP : بر اوراکل های بازار های پیش بینی متمرکز است که امکان گمانه زنی در رویداد های آینده را فراهم می‌کند.

(Gnosis (GNO : یک بازار غیر متمرکز که برای پرداختن به رویدادهای آینده است.

(Witnet (WIT : اوراکل های بی نام و بی هدف.

میانگین امتیازات ۰ / ۵٫ تعداد رای: ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *